Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Quốc gia ADG  là một công ty có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối các thiết bị phần cứng, phần mềm tin học, viễn thông (ADG National Investment and Technology Development Corporation).

Quý khách có nhu cầu đăng ký trở thành đại lý của ADG/ có các vấn đề về kỹ thuật, vui lòng liên hệ theo các thông tin phía dưới:

 • Sales Contact List Hà Nội: 

  STT HỌ TÊN CHỨC DANH EMAIL SỐ MÁY NHÁNH
  01 Đỗ Thị Hải Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Phụ trách phòng kinh doanh (Bu3)

  Phụ trách Sản phẩm Dell Commercial

  haiha@adg.vn 8608
  02 Bùi Minh Trọng Quản lý kinh doanh dự án Dell B2B trong.bui@adg.vn 8618
  03 Hoàng Lan Anh Quản lý kinh doanh dự án Dell B2B anh.hoang@adg.vn
  04 Nguyễn Tiến Dũng Quản lý kinh doanh dự án Dell B2B dung.nguyen@adg.vn 8688
  05 Phạm Ngọc Tuấn Anh  Quản lý Dell SnS Commercial /PM CSG tuananh.pham@adg.vn 8668
  06 Nguyễn Đức Việt PM Dell Commercial ISG SNS viet.nguyen@adg.vn 8686
  07 Trần Phương Nga Nhân viên kinh doanh Dell SnS  Commercial nga.tran@adg.vn 8628
  08 Nguyễn Bích Ngọc Nhân viên kinh doanh Dell SnS  Commercial ngoc.nguyen@adg.vn 8614
  09 Dương Thị Hoài Nam PM Eaton/Brother hoainam.duong@adg.vn 8615
  10 Nguyễn Tuấn Anh Nhân viên kinh doanh Dell B2B tuananh.nguyen@adg.vn 8610
  11 Vũ Dương Quang Nhân viên kinh doanh Dell B2B quang.vu@adg.vn
  12 Đinh Thị Phượng Trợ lý kinh doanh admin-bu3@adg.vn 8612
  13 Hà Hoàng An Trợ lý kinh doanh Dell SnS Admin-dell@adg.vn 8612

 • Sales Contact List Ho Chi Minh: 
STT HỌ TÊN SẢN PHẨM PHỤ TRÁCH CHỨC DANH EMAIL
1 Viên Tuấn Anh Dell Commercial (B2B + SNS)
Brother
Phó Giám đốc CN HCM, Phụ trách phòng KD3

Quản sp Dell Commercial

anh.vien@adg.vn
2 Trần Quang Thái Eaton & Brother Quản lý sản phẩm Eaton & Brother kiêm NVKD dự án Dell B2B thai.tran@adg.vn
3 Lê Nguyên Vinh Dell Commercial (B2B) Nhân viên kinh doanh dự án Dell B2B vinh.le@adg.vn
4 Nguyễn Quốc Gia Vượng Dell Commercial (B2B)
Brother
Nhân viên kinh doanh dự án Dell B2B vuong.nguyen@adg.vn
5 Lê Thị Thu Huyền Dell Commercial (B2B)
Brother
Nhân viên kinh doanh dự án Dell B2B/ Brother huyen.le@adg.vn
6 Võ Thị Thùy Trang Dell Commercial (B2B) Nhân viên kinh doanh dự án Dell B2B trang.vo@adg.vn
7 Nguyễn Vũ Minh Trang  ADMIN Trợ lý Kinh doanh trang.nguyen@adg.vn
8 Trần Xuân Chiến Dell Commercial (SNS) Quản lý sp Dell SnS Commercial/ Giám đốc Sản phẩm ISG chien.tran@adg.vn
9 Nguyễn Kim Nguyệt Thắm Dell Commercial (SNS) Quản lý sản phẩm Dell CSG SnS kiêm NVKD Dell SnS tham.nguyen@adg.vn
10 Nguyễn Đỗ Trường An Dell Commercial (SNS) NVKD phân phối ISG Dell SnS an.nguyen@adg.vn
11 Huỳnh Minh Thắng Dell Commercial (SNS) NVKD phân phối Dell  CSG SnS thang.huynh@adg.vn
12 Huỳnh Ngọc Chiêu ADMIN Trợ lý kinh doanh Chieu.huynh@adg.vn
Scroll To Top
Close
Close
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping